GreenPort FST

Posted on Posted in GreenPort FST

Greenport Portabla Insats-Verktyg (FST) används av brandmän, polis, försvaret och ”first responders” som ett mycket effektiv dämpningsverktyg vid bränder i tidigt skede för att dämpa elden innan man hunnit påbörja släckarbete med vatten samt vid fullt utvecklade bränder . Greenport FST är icke-trycksatt och aktiveras manuellt genom att dra en tapp vilken kommer att utlösa ett elektroniskt […]