GreenPort FST

En ny generation SLÄCKGRANAT
GreenPort FST

GreenPort FST

2:a generationens släckgranat är här!

GreenPort FST är ett portabelt och effektivt insatsverktyg för förste insatsperson som gör det möjligt att i ett tidigt skede påverka och fördröja brandförloppet i stängda utrymmen.

Släckgranaten är en kraftfull aerosolsprinkler som snabbt sänker temperaturen och undertrycker lågorna i utrymmet inom några sekunder. Den förhindrar övertändning och back-draft och köper därmed värdefull tid för räddningstjänsten.

Nu utrustad med elektrisk aktivering
GreenPort FST är icke-trycksatt. Enheten aktiveras manuellt genom att man drar ur en tapp. Detta utlöser enhetens elektroniska tändningssystem. En visuell LED-indikering visar då tydligt att enheten är aktiverad.

Enheten genererar snabbt en aerosoldimma som expanderar volumetriskt och slår ut bränder i klass A, B, C och F i slutna utrymmen upp till 100m3.

Nu vattentät och okänslig för fukt
GreenPort FST är vattentät och okänslig för fukt. Detta har gjorts möjligt genom att släckgranaten saknar pyroteknisk startare.

Ytterligare fördelar!
Ingen syrenedsättning sker, således ingen negativ påverkan på varken människor eller djur. EPA har listat släckmedlet på SNAP*. Minimal påverkan på miljö och atmosfär, 0% ODP, 0% GWP. Enheten är inte korrosiv, giftig eller elekriskt ledande.

* www.epa.gov/snap

Specifikationer

Brandklasser: A,B,C,F
Släckmedel: 2 500 gram
Kapacitet: 100kbm
Urladdningstid:
 33 sekunder
Aktivering: Elektrisk
Vattentät: Ja
Mått: 330 x 235 x 119mm
Vikt: 6 000 gram (+/- 100 gr.)
Fördröjning till start: 8 sekunder
Hållbarhet: 15 år

 FST