GreenPort FST

Posted on Posted in GreenPort FST

Greenport Portabla Insats-Verktyg (FST) används av brandmän, polis, försvaret och ”first responders” som ett mycket effektiv dämpningsverktyg vid bränder i tidigt skede för att dämpa elden innan man hunnit påbörja släckarbete med vatten samt vid fullt utvecklade bränder . Greenport FST är icke-trycksatt och aktiveras manuellt genom att dra en tapp vilken kommer att utlösa ett elektroniskt tändningssystem .

Efter att man utlöst GreenPort FST aerosol-generatorn, kommer aerosoldimman genereras som expanderar volumetriskt, fyller utrymmet och undertrycker lågorna inom några sekunder. Greenport FST är utformad för användning vid klass A, B, C och F (K) bränder.

Användning
GreenPort FST används för brandbekämpning i byggnader och andra konstruktioner. Den kan användas i tidigt skede vid brand, men det kommer att ge sin bästa effekt i en fullt utvecklad brand.

Säkerhet
Greenport FST är i stånd att förhindra en övertädning och en back-draft. Det kommer att ge ett dubbelt skydd för brandmän eftersom det kommer att sänka temperaturen under självantändningstemperaturen av brandgaserna. Den andra säkerhetsfunktion är aerosol själv, när den är aktiv i atmosfären, har brandgaserna gjorts inerta och kan inte antändas.

fst-2st-250px

Fördelar:

  • Inga lågor eller gnistor kommer från enheten
  • Ingen syrenedsättning sker
  • Elektronisk tändning, inga pyrotekniska startare
  • 15 års hållbarhet
  • Aktiverings indikering via LED
  • Utbytbart batteri
  • EPA har listat släckmedlet på SNAP (https://www.epa.gov/snap)
  • Ej giftig
  • Ej korrosiv
  • Ej elektriskt ledande