Om Green-Ex

GreenEx Firesupression Solutions  är en leverantör av högeffektiva, innovativa och miljövänliga släckningssystem för nästan alla tänkbara applikationer som serverrum, generatorrum, kontrollrum, arkiv och i arbetsfordon, elektriska bussar och vindkraftverk.

Som en oberoende leverantör erbjuder vi:

Genom innovation och kontinuerlig kritisk granskning säkerställer vi den bästa lösningen för dina specifika efterfrågan.

GreenEx huvudkontor ligger i Nederländerna. Företaget är verksamt över hela världen. Våra lokala distributörer och installatörer väljs efter en noggrant bestämd urvalsprocess som säkerställer kvalitet och integritet för alla våra slutanvändare.

Vår Mission
Vi vill försäkra våra kunder att vi gör allt för att skydda personal (människoliv), vår planet (miljö) och egendom (kapital) mot brand för att skydda deras verksamheters kontinuitet.